blog


De Barmhartige, Heeft de Qoer-An onderwezen. Hij heeft de mens geschapen En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd. De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan. En planten en bomen aanbidden Hem. Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald Opdat gij het evenwicht niet zou verstoren. Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort. En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt: Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden, En het graan met (zijn) kaf en geur. Welke......

Lees Meer