ANBI


Sinds 1 januari 2014 is de AAIIR een ANBI instelling. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Conform de transparantievoorwaarden van ANBI vindt u hier en op onze website onze gegevens.
RSIN nummer: 009654872

Doelstelling van onze vereniging en het beleidsplan
Het voornaamste doel van de AAIIR is de verspreiding van de islam, zoals gepredikt door de heilige profeet Mohammed (vzmh), ontdaan van alle cultuurinvloeden. Meer info kunt u terugvinden in ons beleidsplan: klik hier
De bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid:
Voor info over het bestuur en het beloningsbeleid  Klik hier
 
Verslag van de activiteiten

Hier vindt u onze activiteiten in 2022:

Balans van staten
Zie voor de jaarrekening in 2022: