Onze Principes

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Lahore stoelt op de volgende principes, die geheel in overeenstemming zijn met de Islamitische leerstellingen:

  • Na de Heilige Profeet Mohammed (s.a.w.) heeft Allah een eind gemaakt aan de verwachting dat er een nieuwe of oude Profeet zal komen.
  • Na de Heilige Profeet Mohammed (s.a.w.) kan de engel Gabriël niet wederom neerdalen en iemand een profetische openbaring brengen.
  • Als de mogelijkheid zou bestaan dat Gabriël met één woord een Profetische Openbaring aan welke persoon dan ook zou kunnen neerdalen, dan zou dit in strijd zijn met de volgende twee elkaar aanvullende verzen uit de Quran: ” Op deze dag heb ik uw DIEN (godsdienst) voor u voltooid. – Hij (Mohammed s.a.w.) is de boodschapper van Allah en de zegel der profeten.” (33:40).
  • De Heilige Profeet zei ook: ‘ Ik ben Mohammed en ik ben Ahmad en ik ben “al-aqib” (iemand die als laatste komt) na wie er geen profeet is”. (Al Bochari: Kitabul Manaqib).
  • Hazrat Mirza Ghulam Ahmad noemde zijn volgelingen “Ahmadi” naar de voornaam van de Heilige Profeet, t.w. Ahmad.
  • Geen vers van de Heilige Koran is of zal ooit vervallen.
  • Alle Metgezellen van de Heilige Profeet Mohammed (s.a.w.) en de Imaams zijn zeer eerbiedwaardig.
  • Het is geestelijk verplicht in ons Geloof om te geloven in de Islamitische missies van de Mujaddids (Hervormers)
  • Een ieder die instemt met de Kalimah (geloofsartikel) – er is geen God behalve Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper – is een Moslim.