Leden Informatie


De AAIIR is een nonprofit organisatie. Het werk wordt uitsluitend verricht door vrijwilligers en ook het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen onkostenvergoeding.

De AAIIR is volledig afhankelijk van donateurs en contributie voor inkomsten. Uit deze gelden worden de onkosten voor het Moskeegebouw (gas/water/licht, verzekeringen e.d.) en de Jamaat betaald.
Verder heeft het geen winstoogmerk, (overtollige) baten worden aangewend ter verwezenlijking van de doelstelling.

Leden van de AAIIR dienen contributie te betalen. De contributie bij de AAIIR bedraagt 5 Euro per maand/60 Euro per kalenderjaar per volwassene. Dit geldt ook voor thuiswonende jongeren die ouder zijn dan 18 jaar.

Uw contributie maakt u over op het volgende bankrekeningnummer:

ING IBAN NL78INGB0000141691

Op naam van AAIIR

Voor de administratie is het belangrijk dat u duidelijk aangeeft bij de overmaking:

  • voor wie u contributie overmaakt. Wilt u als u voor meerdere gezinsleden overmaakt de namen vermelden?
  • en voor welke periode u contributie overmaakt.

Heeft u vragen over uw contributie, neemt u dan contact op met onze penningmeester, dhr. Fadjiel Hausil. Zijn telefoonnummer is: 06-38430179 of mail ons hierover via: secretaris.aaiir@gmail.com.

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door middel van een aanmeldingsformulier: