Allah de Barmhartige

De Barmhartige,

Heeft de Qoer-An onderwezen.

Hij heeft de mens geschapen

En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd.

De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan.

En planten en bomen aanbidden Hem.

Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald

Opdat gij het evenwicht niet zou verstoren.

Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort.

En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt:

Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden,

En het graan met (zijn) kaf en geur.

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk.

En Hij schiep de djinn uit de vlam van Vuur.

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

De Heer der twee Oosten en de Heer der twee Westen!

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten.

Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

Er komen parels en koraal uit beide (zeeën) vandaan.

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

En van Hem zijn de bergenhoge schepen op zee.

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

Surah Ar-Rahmaan 55:1-25


Recent Posts