Bestuur AAIIR

De AAIIR is een nonprofit organisatie. Het werk wordt uitsluitend verricht door vrijwilligers en ook het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen onkostenvergoeding.

Het bestuur van de AAIIR bestaat uit:

Voorzitter Firoz Razab-Sekh
Ondervoorzitter Harry Boedhoe
Secretaris Sida Sahebali-Bhaggoe
Penningmeester Fadjiel Hausil
2e Penningmeester Hafiez Bhaggoe
Bestuurslid Saida Piergoelam-Djorai
Bestuurslid Djamiel Baksoellah

Emailadres Secretaris:

secretaris.aaiir@gmail.com