Welkom bij AAIIR Rotterdam


Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


 Verheerlijk de Naam van jouw Heer, de Allerhoogste.
Die schept en vervolmaakt,
En die bepaalt en leidt,
En Die het gewas voortbrengt,
En het dan doet verdorren.
Wij zullen jou weldra onderwijzen zodat jij het niet vergeet,
Behalve wat Allah wil – Voorwaar, Hij kent het openlijke en het verborgene.
En Wij zullen het gemakkelijke voor jou gemakkelijk maken.
Maak (anderen) daarom indachtig, voorzeker dit is nuttig.
Hij die vreest zal er lering uit trekken.

Soerah Al A´la 87:1-10
Om naar de hoofdstukken (Soerah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2022 Gebedstijden