Welkom bij AAIIR Rotterdam


Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


 Zie jij niet dat Allāh Degene is Die wordt verheerlijkt door iedereen in de hemelen en op de aarde, en door de vogels met gespreide vleugels? Allemaal kennen ze hun gebed en hun verheerlijking. En Allāh is de Weter van wat zij doen.
En van Allāh is het koninkrijk van de hemelen en de aarde, en tot Allāh is de uiteindelijke komst.
Zie jij niet dat Allāh de wolken voortdrijft, hen dan allen samenbrengt en hen dan opeenstapelt, zodat jij de regen uit hun midden tevoorschijn kunt zien komen? En Hij stuurt uit de hemel ( wolken als) bergen naar beneden, met hagel, waarmee Hij kwelt wie het Hem behaagt en het afwendt van wie het Hem behaagt. De flits van Zijn bliksem beneemt bijna het zicht.
Allāh zorgt ervoor dat de nacht en de dag elkaar opvolgen. Waarlijk schuilt hierin een les voor degenen die kunnen zien.
En Allāh heeft ieder dier uit water geschapen. Dus onder hen is dat wat met zijn buik over de grond kruipt, en onder hen is dat wat op twee voeten loopt, en onder hen is dat wat loopt op vier. Allāh schept wat Hem behaagt. Waarlijk is Allāh de Bezitter van macht over alle dingen.

Soerah An-Noer 24:41-45
Om naar de hoofdstukken (Soerah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2022 Gebedstijden