Welkom bij AAIIR Rotterdam


Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


Geprezen zij Allāh, de Heer van de Werelden,
De Erbarmer, de Barmhartige,
Meester van de dag van het Oordeel.
U dienen wij en U smeken wij om hulp.
Leid ons op het rechte pad,
Het pad van degenen aan wie U gunsten heeft verleend,
Niet van degenen op wie toorn is neergedaald, noch van degenen die dwalen.
Soerah Al Fatiha 1:7

Om naar de hoofdstukken (Surah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2021 Gebedstijden