Welkom bij AAIIR Rotterdam


In verband met de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt de moskee tot nader order gesloten te houden.

Het niet gaan naar de moskee op de vrijdagen is voor veel moslims een gemis. De Djoemoe’a Namaaz in de Moskee verrichten is voorlopig nog niet mogelijk maar wij willen u wel een takrier aanbieden die u thuis na het Zohar gebed (of later) kunt beluisteren. Wij hopen hiermee het gevoel van Djoemoe’a vast te houden.

Wij zullen In Shaa Allah elke vrijdag een link plaatsen op onze website met een takrier, klik hier op de link :

Goetbah Soerah Al Baqarah 2:1-5 – Firoz

Houd u ook de berichtgevingen omtrent het coronavirus in de gaten:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

____________________________________________________________________________________________________________


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


De maand Ramadan (is de maand) waarin de Koran geopenbaard is; als Leiding voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de Leiding en het onderscheid. Dus wie van jullie de nieuwe maan (van de eerste nacht) van de maand Ramadan ziet, moet die maand vasten en iedereen die ziek of op reis is, moet hetzelfde aantal dagen inhalen op andere dagen. Allah wenst voor jullie het gemakkelijke en Hij wenst niet voor jullie het ongemak. En maakt het aantal (dagen) vol en prijs Allah’s Grootheid omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.

En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) over Mij ondervragen (aangaande de manier van aanroeping), antwoord hen dan dat Ik nabij. (Dus alleen) Ik verhoor de smeekbeden van de aanbidder wanneer hij Mij aanroept. Laat hen dus Mij gehoorzamen en in Mij geloven, zodat velen recht geleid zullen zijn.

Soerah Al-Baqarah 2:185-186

Om naar de hoofdstukken (Surah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2021 Gebedstijden