Welkom bij AAIIR-Rotterdam

Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________


Bismillah hir Rahmanier Rahiem

Het vasten

HQ 2:183
O jullie die gelovigen! Het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen vóór u werd voorgeschreven, opdat u zich tegen het kwaad zult hoeden.

HQ 2:184
Voor een zeker aantal dagen (zult gij vasten), maar wie onder u ziek is, of op reis, vaste een aantal andere dagen – er is een lossing voor degenen, die het zwaar vinden kunnen een lossing treffen– het voeden van een arme. Maar hij, die met moeite goed doet, het zal beter voor hem zijn. En het vasten is inderdaad goed voor u, indien gij het beseft.

HQ 2:185
De maand Ramadan is die, waarin de Qoer’aan als een richtsnoer voor de mensen werd nedergezonden en als duidelijke bewijzen van de Leiding en het Onderscheid; Wie onder u deze maand meemaakt, zal daarin vasten. Maar wie onder u ziek of op reis is, een aantal andere dagen. Allah wenst gemak voor u en geen ongemak, en opdat gij het aantal zult voltooien en opdat gij Allah’s grootheid zult prijzen, omdat Hij u terecht heeft geleid en opdat gij dankbaar zult zijn.

Voor de Ramadaan timetabel klik hier

Lees verder: verzen

Om naar de hoofdstukken (Surah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2019 Gebedstijden