Welkom bij AAIIR Rotterdam


Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.____________________________________________________________________________________________________________


In naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle


De Boodschapper (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Alle daden van de zoon van Adam worden verveelvoudigd voor hem, een goede daad van tien tot zevenhonderd keer. Allah zegt: “Behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er een beloning voor. Hij heeft zijn eten, drinken en verlangens omwille van Mij nagelaten.”
Al-Boekhaarie en Moeslim
Om naar de hoofdstukken (Soerah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2023 Gebedstijden