Welkom bij AAIIR Rotterdam


Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam, vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.____________________________________________________________________________________________________________


In naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle


Voorwaar, de mens is geschapen met een ongeduldige aard.
Als hem kwaad overkomt, is hij vol weeklagen,
Maar als hem goed wedervaart, is hij inhalig,
Behalve degenen die bidden
en in hun gebeden volharden
En degenen in wier rijkdommen een vastgesteld deel is
Voor de bedelaar en voor hem die niet bedelen kan
En degenen die de Dag des Oordeels aannemen”
Soerah Al Ma’aaridj 70:19-26
Om naar de hoofdstukken (Soerah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2024 Gebedstijden