Welkom bij AAIIR Rotterdam


Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Kenner van het onwaarneembare en het waarneembare, Hij is de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
Hij is Allah, naast Wie er geen God is, de Koning, de Heilige, de Brenger van Vrede, de Schenker van Veiligheid, de Beschermer, de Almachtige, Bezitter van Grootheid. Verheven is Allah boven hetgeen zij Hem toekennen.
Hij is Allah, de Schepper, de Maker, de Vormer. Aan Hem behoren de Schone Namen. Wat er in de hemelen en op de aarde is, prijst Zijn Glorie en Hij is de Almachtige, de Alwijze.

Soerah Al-Hashr 59:22-24
Om naar de hoofdstukken (Soerah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2021 Gebedstijden