Welkom bij AAIIR-Rotterdam

Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________


Bismillah hir Rahmanier Rahiem

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

En toen Abraham tot zijn oudere, Ẵzar, zei: Neem jij afgoden tot goden? Waarlijk zie ik jou en jouw volk in openlijke dwaling.

En zo lieten Wij Abraham het koninkrijk van de hemelen en de aarde zien, opdat hij zou behoren tot degenen die zekerheid hebben.

Dus toen de nacht hem overschaduwde, zag hij een ster. Hij zei: Is dit mijn Heer? Dus toen deze onderging, zei hij: Ik heb dingen die ondergaan niet lief.

Lees verder uit de Qoeraan: verzen

Om naar de hoofdstukken (Surah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!