Welkom bij AAIIR Rotterdam


Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam, vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.____________________________________________________________________________________________________________


In naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle


Waarlijk hebben Wij aan jou geopenbaard zoals Wij openbaarden aan Noach en de profeten na hem, en Wij openbaarden aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jakob en de stammen, en Jezus en Job en Jona en Aäron en Salomo, en Wij gaven aan David een geschrift.
En (Wij stuurden) boodschappers die Wij eerder aan jou hebben genoemd en boodschappers die Wij jou niet hebben genoemd. En tot Mozes richtte Allāh Zijn woord, sprekend (tegen hem).
Boodschappers, brengers van goed nieuws en waarschuwers, zodat de mensen geen argumenten tegen Allāh hebben na (de komst van) de boodschappers. En Allāh is immer Machtig, Wijs.
Maar Allāh getuigt door middel van wat Hij aan jou geopenbaard heeft, dat Hij het geopenbaard heeft met Zijn kennis, en de engelen getuigen (ook). En als getuige is Allāh afdoende.

Soerah Al-Nisā 4:163-166
Om naar de hoofdstukken (Soerah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2023 Gebedstijden