Welkom bij AAIIR Rotterdam


Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


Ik, Allāh, ben de beste Weter.
Dit Boek, daaraan is geen twijfel, is een leidraad voor degenen die aan hun plicht voldoen,
Die geloven in het Ongeziene en het gebed onderhouden en uitgeven van wat Wij hen gegeven hebben,
En die geloven in wat er aan jou geopenbaard is en in wat er vóór jou geopenbaard werd, en zij zijn overtuigd van het Hiernamaals.
Deze zijn op een juiste weg van hun Heer,
en dezen zijn het die succesvol zijn.
Soerah Al Baqarah 2:1-5
Om naar de hoofdstukken (Soerah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2021 Gebedstijden