Welkom bij AAIIR Rotterdam


Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam, vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.____________________________________________________________________________________________________________


In naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle


En als Wij de mens van de Genade van Ons laten proeven en het dan van hem aftrekken, waarlijk! Hij is wanhopig, ondankbaar.
Maar als Wij hem de goede (gunsten) na het kwaad laten proeven dan is hij geraakt, hij zal zeker zeggen: “Het kwaad heeft mij verlaten.” Zeker, hij is verheugd en hoogmoedig.
Behalve degenen die geduldig zijn en goede daden verrichten. Voor hen zal er vergiffenis zijn en een grote beloning.
Misschien zou jij een gedeelte van wat aan jou geopenbaard weg willen laten; en is jouw hart benauwd, omdat zij zeggen: “Waarom is er voor hem geen schat naar beneden gezonden of is er geen Engel met hem gekomen?” Maar jij bent slechts een waarschuwer. En Allah is voogd van alle zaken.
Of zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft hem (de Koran) vervalst.” Zeg: “Geven jullie dan tien vervalste soeraat zoals deze, en roep iedereen die jullie kunnen, behalve Allah, als jullie de waarheid spreken!”
Als zij jou niet antwoorden, weet dan dat de Openbaring met de Kennis van Allah neergezonden is en dat er geen god is dan Hij. Zullen jullie je dan aan Allah overgeven? 
Soerah  Hud 11:9-14
Om naar de hoofdstukken (Soerah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2024 Gebedstijden