Welkom bij AAIIR-Rotterdam

Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige

Geprezen zij Allāh, de Heer van de Werelden,

De Erbarmer, de Barmhartige,

Meester van de dag van het Oordeel.

U dienen wij en U smeken wij om hulp.

Leid ons op het rechte pad,

Het pad van dergenen aan wie U gunsten heeft verleend,

Niet van dergenen op wie toorn is neergedaald, noch van degenen die dwalen.

Hoofdstuk 1 Al-Fātihah