Welkom bij AAIIR Rotterdam


In verband met de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt de moskee tot nader order gesloten te houden.

Het niet gaan naar de moskee op de vrijdagen is voor veel moslims een gemis. De Djoemoe’a Namaaz in de Moskee verrichten is voorlopig nog niet mogelijk maar wij willen u wel een takrier aanbieden die u thuis na het Zohar gebed (of later) kunt beluisteren. Wij hopen hiermee het gevoel van Djoemoe’a vast te houden.

Wij zullen In Shaa Allah elke vrijdag een link plaatsen op onze website met een takrier, klik hier op de link voor de takrier van deze week:

Goetbah 23102020-Firoz

Houd u ook de berichtgevingen omtrent het coronavirus in de gaten:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

____________________________________________________________________________________________________________


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


“De ongelovigen onder de mensen van het Boek en onder de afgodendienaren konden niet worden bevrijd, vóórdat een duidelijk bewijs tot hen gekomen was,

Een boodschapper van Allah, die aan hen de zuivere bladzijden voordroeg.

Waarin alle geschriften verzameld zijn.

En de mensen van het Boek werden eerst onenig, nadat het duidelijke teken tot hen gekomen was.

En daarin werd hun slechts geboden Allah te aanbidden, oprecht zijnde in gehoorzaamheid jegens Hem, oprecht het gebed te onderhouden en de Zak’at te betalen. Dat is de ware godsdienst.

Voorwaar, de ongelovigen onder de mensen van het Boek en de afgodendienaren zullen in het Vuur der hel geworpen worden, daarin zullen zij verblijven. Zij zijn de slechtste der schepselen.

Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen.

Hun beloning is bij hun Heer; tuinen der eeuwigheid waardoor rivieren stromen en waarin zij voor altijd zullen vertoeven. Allah zal welbehagen in hen hebben en zij zullen welbehagen in Hem hebben. Dit is voor hem, die zijn Heer vreest.

Soerah  Al-Bajjinah 98:1-8

Om naar de hoofdstukken (Surah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2020 Gebedstijden