Welkom bij AAIIR-Rotterdam

Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________


In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Rabbidj-‘alnie muqie-mas-Salaatie wa min zur-riyyatie, Rabbanaa wa taqabbal Du-‘aaa’.

Rabba’-naghfir lie wa li-waali-dayya wa lil-Mu’-mi-niena Yawma yaqoe-mul–Hisaab !

Mijn Heer maak dat ik mijn gebed zal onderhouden en (zo ook) mijn nageslacht, onze Heer, en aanvaard mijn smeekbede.

Onze Heer, verleen mij bescherming, en mijn ouders en de gelovigen op de dag dat de afrekening zal plaatsvinden.

Surah Ibrāhim 14:40-41

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!