Welkom bij AAIIR-Rotterdam

Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige

Zeg: O gij ongelovigen,

Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,

Noch aanbidt gij, wat ik aanbid.

Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt

Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.

Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst.

HQ Al-Kaafîroen 109:1-6

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!