Welkom bij AAIIR Rotterdam


In verband met de coronamaatregelen zijn wij genoodzaakt de moskee tot nader order gesloten te houden.

Het niet gaan naar de moskee op de vrijdagen is voor veel moslims een gemis. De Djoemoe’a Namaaz in de Moskee verrichten is voorlopig nog niet mogelijk maar wij willen u wel een takrier aanbieden die u thuis na het Zohar gebed (of later) kunt beluisteren. Wij hopen hiermee het gevoel van Djoemoe’a vast te houden.

Wij zullen In Shaa Allah elke vrijdag een link plaatsen op onze website met een takrier, klik hier op de link voor de takrier van deze week:

Goetbah Allah’s attributen – Hayaat 18092020

Houd u ook de berichtgevingen omtrent het coronavirus in de gaten:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

____________________________________________________________________________________________________________


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


En jouw Heer heeft verordend dat jullie niemand dienen dan Hem, en (dat jullie) goeddoen aan jullie ouders. Als een van hen of zij beiden een hoge leeftijd bereiken bij jou, zeg dan niet “Foei” tegen hen en berisp hen niet, en spreek vriendelijke woorden tegen hen.

En bescherm hen uit genade onder de vleugel van nederigheid, en zeg: Mijn Heer, heb genade met hen, omdat zij mij grootbrachten (toen ik) klein (was).

Jullie Heer weet het beste wat in jullie gedachten is. Als jullie rechtschapen zijn, is Hij zeker Vergevensgezind voor degenen die zich (tot Hem) wenden.

Soerah Bani-Isrā’il 17:23-25

Om naar de hoofdstukken (Surah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2020 Gebedstijden