Welkom bij AAIIR Rotterdam


Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle


 En een van Zijn tekenen is deze, dat Hij jullie schiep uit stof, en zie! Jullie zijn stervelingen die zich verspreiden.
En een van Zijn tekenen is deze, dat Hij voor jullie partners schiep uit julliezelf, opdat jullie gemoedsrust in hen zouden vinden, en Hij plaatste liefde en medeleven tussen jullie. Waarlijk schuilen hierin tekenen voor een volk dat nadenkt.
En een van Zijn tekenen is de schepping van de hemelen en de aarde en de verscheidenheid van jullie talen en kleuren. Waarlijk schuilen hierin tekenen voor de geleerden.
En een van Zijn tekenen is jullie slaap gedurende de nacht en de dag, en hoe jullie zoeken naar Zijn overvloed. Waarlijk schuilen hierin tekenen voor een volk dat zou willen luisteren.
n een van Zijn tekenen is deze, dat Hij jullie de bliksem laat zien voor vrees en voor hoop, en water naar beneden stuurt uit de wolk en dan daarmee leven geeft aan de aarde na haar dood. Waarlijk schuilen hierin tekenen voor een volk dat begrijpt.
En een van Zijn tekenen is deze, dat de hemel en de aarde blijven bestaan door Zijn bevel. En wanneer Hij jullie roept – van de aarde – zie! Dan komen jullie.
En aan Hem is wie er ook in de hemelen is en op aarde. Allen zijn gehoorzaam aan Hem.
En Hij is het, Die de schepping voortbrengt en haar dan reproduceert, en het is zeer eenvoudig voor Hem. En aan Hem is de meest verheven positie in de hemelen en op aarde; en Hij is de Machtige, de Wijze.
Soerah Ar-Roem 30:20-27
Om naar de hoofdstukken (Soerah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2022 Gebedstijden