Welkom bij AAIIR-Rotterdam

Welkom bij Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam vereniging voor de verspreiding van de Islam.

De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam Rotterdam staat voor een vreedzame en progressieve samenleving.
Een samenleving die gevrijwaard moet zijn van elke vorm van geweld en haat en gebaseerd is op respect voor een ieder, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst, ras of geslacht.

Het doel van deze website is: U te informeren over de Islam, onze opvattingen en de activiteiten binnen onze organisatie.

____________________________________________________________________________________________________________


In Naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

O mijn zoon, zelfs wanneer het het gewicht heeft van een korrel mosterdzaad, zelfs als het in een rots zit, of in de hemel of in de aarde, Allāh zal het onthullen. Waarlijk is Allāh de Kenner van subtiliteiten, Zich Bewust.

O mijn zoon, onderhoud het gebed en beveel het goede en verbied het kwade, en verdraag geduldig wat jou overkomt. Waarlijk is dit een zaak van grote vastberadenheid.

En draai jouw gelaat niet in minachting van de mensen af, en ga niet uitbundig door het land. Waarlijk houdt Allāh van geen enkel verwaande opschepper.

En volg bij jouw bezigheden de juiste weg en temper jouw stem. Waarlijk is de meest gehate stem het balken van ezels.

Surah Loeqmān 31:16-19

Om naar de hoofdstukken (Surah’s) uit de Qoeraan te gaan: Qoeraan

Al 18+ of word je binnenkort 18 jaar ?

Klik rechtsboven bij “lid worden” voor leden informatie,

daar vind je een formulier waarmee je je kan aanmelden als lid!

============================================

Klik hier voor de Salaat (Namaaz) tijden in 2020 Gebedstijden