Author Archives: admin Sidaadmin Sida

Qoeraan Verzen

De Eerste Openbaring

HOOFDSTUK 96 Al-’Alaq (DE KLONTER) Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem – In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Verkondig de naam van uw Heer, de Schepper Die de mens...

0
mei 28, 2019
blog, Qoeraan Verzen

Allah de Barmhartige

De Barmhartige, Heeft de Qoer-An onderwezen. Hij heeft de mens geschapen En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd. De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan....

0
maart 13, 2019
blog, Qoeraan Verzen

De parabel van een graankorrel

De parabel van degenen die hun rijkdom uitgeven langs Allāh’s weg is als de parabel van een graankorrel waaruit zeven aren groeien, in iedere aar honderd graankorrels. En Allāh verveelvuldigt...

0
februari 17, 2019
blog, Qoeraan Verzen

O mensen, dien jullie Heer

O mensen, dien jullie Heer, Die jullie schiep en degenen vóór jullie, opdat jullie je kunnen hoeden voor het kwaad, Die de aarde tot een rustplaats voor jullie maakte en...

0
januari 21, 2019
blog, Qoeraan Verzen

Moesa

En na (zijn vertrek) maakte het volk van Moesa een kalf van hun sieraden – een (levenloos) lichaam, met een loeiend geluid. Konden zij niet zien dat het niet tot...

0
december 20, 2018
blog, Qoeraan Verzen

Abrahams geloof

En toen Abraham tot zijn oudere, Ẵzar, zei: Neem jij afgoden tot goden? Waarlijk zie ik jou en jouw volk in openlijke dwaling. En zo lieten Wij Abraham het koninkrijk...

0
november 02, 2018
blog, Qoeraan Verzen

Noach en de ark

Waarlijk stuurden Wij Noach naar zijn volk, dus hij zei: O mijn volk, dien Allāh, jullie hebben geen andere god dan Hij. Zeker vrees ik voor jullie de straf van...

0
oktober 17, 2018
blog, Qoeraan Verzen

Adam – het begin

In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige Toen jouw Heer tegen de engelen zei: Waarlijk ga Ik een sterveling scheppen uit stof. Dus wanneer Ik hem compleet heb...

0
oktober 06, 2018
Qoeraan Verzen

HQ Surah Al-Baqarah 2:30-2:39

In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige En toen jouw Heer tegen de engelen zei, Ik ga een regeerder plaatsen op aarde, zeiden zij: Zult U er het...

0
september 17, 2018