Author Archives: admin Sidaadmin Sida

blog, Qoeraan Verzen

Allah de Barmhartige

De Barmhartige, Heeft de Qoer-An onderwezen. Hij heeft de mens geschapen En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd. De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan....

0
maart 13, 2019