Ramadaan gebedstabel

Klik op de maand voor een grotere afbeelding.

Niyat voor het vasten:

 NAWAITO AN ASAUMA MIN SHARRI RAMDAN-AL-MOEBARIKI FARDAL LAKA;

JA ALLAAH FATA QABBAL MIN-NA IN-NAKA ANTAS SAMI-OEL ALIEM.

Ik heb mij voorgenomen te vasten in deze heilige maand Ramadaan als een verplichting aan U.

O ALLAAH accepteer dit (smeekgebed); Waarlijk U bent de Grote Verhoorder (der gebeden).

 Do’a voor het verbreken van het vasten:

ALLAAHOEMMA INNIE LAKA SOEMTO WA-BIKA AAMANTO WA ALAIKA TAWAKKALTO WA A’LAA RIZQI-KA AFTARTO.

FATA-QABBAL MINIE.

O ALLAAH, waarlijk heb ik voor U gevast en geloof in U en vertrouw op U en met de door U geschonken voedsel verbreek ik mijn vasten.

Accepteer dit (smeekgebed).

Of:

ALLAAHOEMMA SOEMTO LAKA WA TAWAKKALTO A’LA RIZQI-KA AFTARTO.  BI-RAHMATIKA JA AR HAMAR RAHIMIEN.

O ALLAAH, ik heb gevast voor U vertrouwende op U en verbreek mijn vasten met de door U geschonken voedsel.

O Heer van Genade en Barmhartigheid. Amen.