Over AAIIR-Rotterdam


De Ahmadiyya Anjuman Isha’at Islam (Lahore) Rotterdam werd opgericht op 30 maart 1988.

De oprichting geschiedde onder het bestuur:

de heer August Abdoel Samad Santoe, voorzitter.
de heer Mohamed Maksoed Imami, secretaris.
de heer Mohamed Hafiez Ramzan, penningmeester.
de heer Alwin Mohamed Rashid Mokkum, tweede secretaris.
de heer Mohamed Soemaroedin Chand, tweede penningmeester.
de heer Mohamed Firoz Kishun, commissaris voor religieuze zaken.
de heer Mohamed Gaffar Jawahierkhan, commissaris.
de heer Iwan Santoe, wonende te Rotterdam, commissaris.
de heer Abdul Rashid Bhaggoe, commissaris.
de heer Hazarali Doelaire, commissaris.
de heer Mohamed Roshan Bechan, commissaris.

Tot 1 maart 2013 was de AAIIR gevestigd aan de Brielselaan 194 A-B te Rotterdam.

In maart 2013 moest de Jamaat de Brielselaan verlaten, aangezien het pand gesloopt moest worden. In de maanden maart-juli 2013 werd gebruik gemaakt van een gehuurde ruimte voor de vrijdagsgebeden en de zondagse lessen.

Groot was de opluchting toen op 1 juli 2013 de vereniging eigenaar werd van het gebouw aan de Aakstraat 10 in Rotterdam.

De mogelijkheid voor de Jamaat om een al lang gekoesterde wens voor een nieuwe Moskee in vervulling te doen gaan: een huis van samenkomst, bezinning, gebed, Arabische en Urdu lessen, trainingen en een ontmoetingsplaats voor onze leden.

Met een perfecte timing, want de maand Ramadan stond voor de deur. Met Allah’s genade waren wij in staat de Tarawieh gebeden in onze eigen Moskeegebouw te verrichten.

Wij kunnen nu al onze gebeden, w.o. vrijdagsgebeden en Eid Namaaz op een goede manier in onze eigen Moskeegebouw verrichten. Daarnaast is er ruimte om onze Jalsa’s, vergaderingen, lessen e.d. in dit gebouw te houden.

Onze oude moskee