Hoofdstuk 112 Al-Iglaas: De Eenheid

GEOPENBAARD TE MAKKAH 4 verzen

Algemene opmerkingen:

Dit is feitelijk het laatste hoofdstuk van de Heilige Qoer-An – de hierop volgende twee hoofdstukken tonen slechts aan, hoe men de bescherming van de Heer moet zoeken – en geeft de hoofdinhoud weer van de leerstellingen van de Heilige Qoer-An, nl. de verklaring van de Eenheid van het Goddelijk Wezen, waarvan dit hoofdstuk zijn titel ontleent.

Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1 Zeg: Allah is de Enige.

2 Allah is zichzelf genoeg, Eeuwig.

3 Hij verwekte niet, noch werd Hij verwekt.

4 En niemand is Hem in enig opzicht gelijk. 1463

——————————————————————————————————————————————————————————

1463 Er zijn vier soorten van sjirk of het plaatsen van gelijken nevens het Goddelijk Wezen, nl. geloof aan de meervoudigheid van goden; het geloof, dat andere voorwerpen de volmaakte attributen van het Goddelijk Wezen kunnen bezitten; het geloof, dat enig voorwerp met Hem in verwantschap kan worden gebracht, en het geloof, dat anderen datgene kunnen doen, wat alleen aan het Goddelijk Wezen tot te schrijven is. Deze vier soorten van sjirk worden respectievelijk in het eerste, tweede, derde en vierde vers veroordeeld.