Hoofdstuk 108 Al-Kawsjar: De Overvloed van het Goede

GEOPENBAARD TE MAKKAH 3 verzen

Algemene opmerkingen:

Dit is een der vroegste openbaringen en belooft de Heilige Profeet (s.a.w.) overvloed van allerhande goed (vandaar de naam), terwijl het aantoont, dat zijn vijanden zelfs dat goede zal worden onthouden, wat hun als een gunst in dit leven werd gegeven.

Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1 Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven. 1458

2 Bid daarom tot uw Heer en offer.

3 Voorzeker, uw vijand zal uitsterven.

——————————————————————————————————————————————————————————

1458 Al-Kawsjar betekent overvloed, inzonderheid van het goede, en volgens Razi sluit het, het goede van dit leven en het goede van het hiernamaals in. Het bestaan in het paradijs van een rivier van deze naam, waaruit alle andere rivieren stromen, toont slechts aan, dat de overvloed van het goede, dat de Heilige Profeet (s.a.w.) is geschonken, zodanig is, dat anderen ook voordeel van hem zullen trekken. Men verhaalt, dat Ibn Abbas (r.a.) het woord Kawsjar verklaarde in de zin van overvloedig goed, en toen men hem zei, dat het volgens de mensen een rivier in het Paradijs was, antwoordde hij: “Ook dat behoort tot het overvloedige goed”.