Hoofdstuk 103 Al-’Asr: De Tijd

GEOPENBAARD TE MAKKAH 3 verzen

Algemene opmerkingen :

Dit hoofdstuk vestigt de aandacht op de getuigenis van de Tijd, om aan te tonen, dat alleen zij die de waarheid aannemen, voorspoed zullen genieten, terwijl zij die haar verwerpen, helemaal verloren zullen zijn; vandaar de titel van het hoofdstuk.

Biesmiellaahier – Rahmaanier – Rahiem.

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1 Bij de tijd.

2 Voorzeker, de mens is te midden van verlies.

3 Behalve degenen die geloven en goede werken doen, 1448 en elkander tot waarheid, en geduld aansporen. 1449

——————————————————————————————————————————————————————————

1448 Ieder ogenblik dat voorbijgaat is een verloren ogenblik, tenzij het benut is om het goede te doen. Deze verklaring vestigt ook de aandacht op de vroegere geschiedenis der rechtschapenen en profetisch op de tijd van de Heilige Profeet (s.a.w.)

1449 Op “elkander de waarheid bevelen” volgt “elkander geduld bevelen”, want het prediken van de waarheid plaatst de mens tegenover moeilijkheden en hij kan niet aan de waarheid trouw blijven, tenzij hij in moeilijke omstandigheden geduldig en verdraagzaam is.