Koran Verzen


In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige En zeker gaven Wij Loeqmān wijsheid, en zeiden: Zeg dank aan Allāh. En wie dankbaar is, is dankbaar voor zijn eigen ziel; en wie ontkent, dan is Allāh waarlijk Zelfgenoegzaam, Geprezen. En toen Loeqmān tegen zijn zoon zei, terwijl hij hem vermaande: O mijn zoon, ken Allāh geen gelijke toe. (Aan Hem) gelijken toeschrijven, is waarlijk een ernstige onrechtvaardigheid. En betreffende zijn ouders hebben Wij de mens bevolen – zijn moeder draagt hem met flauwte na flauwte en twee jaar wordt hij gespeend......

Lees Meer