O mensen, dien jullie Heer

O mensen, dien jullie Heer, Die jullie schiep en degenen vóór jullie, opdat jullie je kunnen hoeden voor het kwaad,

Die de aarde tot een rustplaats voor jullie maakte en de hemel een constructie, en Die regen uit de wolken naar beneden stuurt en daarmee de vruchten voor jullie onderhoud voortbrengt; dus richt geen rivalen op naast Allāh, terwijl jullie (dit) weten.

En als jullie twijfelen aan wat Wij aan Onze dienaar hebben geopenbaard, maak dan een hoofdstuk als dit en vraag jullie helpers buiten Allāh om hulp, als jullie de waarheid spreken.

Maar als jullie (het) niet doen – en jullie kunnen (het) nooit doen – hoed jullie dan voor het vuur dat mensen en stenen als brandstof heeft; het is bereid voor de ongelovigen.

En breng het goede nieuws aan degenen die geloven en goede daden doen, dat er voor hen Tuinen zijn waarin rivieren stromen. Telkens hen een deel van de vruchten hieruit wordt gegeven, zullen zij zeggen: Dit is wat ons eerder werd gegeven; en hen wordt het gelijke daaraan gegeven. En voor hen zijn er daarin zuivere gezellen en daarin zullen zij verblijven.

Waarlijk, is het Allāh niet te min om wat voor parabel dan ook naar voren te brengen – een mug of wat daarboven staat. Dan wat betreft degenen die geloven, zij weten dat het de waarheid is hun Heer; en wat betreft de ongelovigen, zij zeggen: Wat is het dat Allāh bedoelt met deze parabel? Velen laat Hij hiermee dwalende en velen leidt Hij hiermee in de juiste richting. En Hij laat hiermee slechts de overtreders dwalende,

Die het verbond met Allāh breken na de bekrachtiging ervan en die verscheuren wat Allāh geboden heeft te verenigen, en die onrust stoken in het land. Dit zijn degenen die de verliezers zijn.

Hoe kunnen jullie Allāh ontkennen terwijl jullie zonder leven waren en Hij jullie leven gaf? Weer zal Hij jullie laten sterven en weer tot leven wekken, dan zullen jullie tot Hem worden teruggebracht.

Hij is het Die voor jullie alles wat op aarde is heeft geschapen. En Hij richtte Zich tot de hemel, en maakte Hij deze tot zeven hemelen compleet; en Hij is de Weter van alle dingen.

Surah Al-Baqarah 2:21-29


Recommended Posts