Adam – het begin

In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige

Toen jouw Heer tegen de engelen zei: Waarlijk ga Ik een sterveling scheppen uit stof.

Dus wanneer Ik hem compleet heb gemaakt, en hem van Mijn geest heb ingeblazen, val dan neer en onderwerp jullie aan hem.

En de engelen onderwierpen zich, zij allemaal.

Maar Iblis niet. Hij was trots, en hij was een van de ongelovigen.

Hij zei: O Iblis, wat weerhield jou ervan om jou aan degene te onderwerpen die Ik geschapen heb met Mijn beide handen? Ben jij trots, of behoor jij tot de verhevenen?

Hij zei: IK ben beter dan hij; U heeft mij geschapen uit vuur, en hem schiep U uit stof.

Hij zei: Vertrek van hier! Waarlijk word jij verdreven.

En waarlijk rust Mijn vloek rust op jou tot aan de dag van het Oordeel.

Hij zei: Mijn Heer, verleen mij uitstel tot de dag dat zij worden gewekt.

Hij zei: Waarlijk behoor jij tot degenen aan wie uitstel wordt verleend.

Tot aan de dag van de bekendgemaakte tijd.

Hij zei: Dan, bij Uw macht! Ik zal hen zeker allen doen afdwalen, behalve Uw dienaren uit hun midden, de gezuiverden.

Hij zei: De Waarheid is, en Ik spreek de Waarheid – dat Ik de hel zal vullen met jou en met al degenen onder hen die jou volgen.

HQ Surah Sad 38:71-85


Recommended Posts