HQ Surah Al-Baqarah 2:30-2:39

In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige

En toen jouw Heer tegen de engelen zei, Ik ga een regeerder plaatsen op aarde, zeiden zij: Zult U er het soort plaatsen dat onrust stookt en bloed vergiet? En wij roemen Uw glorie en verheerlijken Uw heiligheid. Hij zei: Waarlijk weet Ik wat jullie niet weten.

En Hij leerde Adam al de namen en presenteerde ze vervolgens aan de engelen; Hij zei: Vertel Mij daarvan de namen, wanneer jullie gelijk hebben.

Zij zeiden: Glorie aan U! Wij hebben geen kennis behalve dat wat U ons geleerd heeft. Waarlijk bent U de Wetende, de Wijze. 

Hij zeide: O Adam, vertel hen hun namen. En toen hij aan hen hun namen vertelde, zei Hij: Zei Ik jullie niet dat Ik bekend ben met wat ongezien is in de hemelen en op de aarde. En Ik weet wat jullie kenbaar maken en wat jullie verbergen.

En toen Wij tegen de engelen zeiden, Onderwerp jullie aan Adam, onderwierpen zij zich, maar Iblîs (deed dit niet). Hij weigerde en was trost en hij was een van de ongelovigen.

En Wij zeiden: O Adam, en eet er overvloedig (voedsel) van vanwaar jullie maar willen, en benader deze boom niet, opdat jullie niet tot de onrechtvaardigen zullen behoren.

Maar de duivel maakte dat het hen ontglipte en zorgde ervoor dat ze de staat waarin ze verkeerden verlieten. En Wij zeiden: Ga heen, sommigen van jullie zijn de vijanden van anderen. En voor jullie is er op aarde een verblijf en een voorziening voor een tijd.

Toen ontving Adam (geopenbaarde) woorden van zijn Heer. En Hij keerde zich (barmhartig) tot hem. Waarlijk is Hij de Vaakweerkerende (tot genade), de Barmhartige.

Wij zeiden: Vertrek allen uit deze (staat). Er zal van Mij waarlijk leiding tot jullie komen, en wie dan Mijn leiding zal volgen, vrees zal hen niet bevangen, noch zullen zij treuren.

En (wat betreft) Doch zij, die niet in Onze boodschap zij zijn de gezellen van het Vuur; daarin zullen zij verblijven.

HQ Surah Al-Baqarah 2:30-2:39


Recommended Posts