Surah Loeqmān 31:12-19

In de naam van Allāh, de Erbarmer, de Barmhartige

En zeker gaven Wij Loeqmān wijsheid, en zeiden: Zeg dank aan Allāh. En wie dankbaar is, is dankbaar voor zijn eigen ziel; en wie ontkent, dan is Allāh waarlijk Zelfgenoegzaam, Geprezen.

En toen Loeqmān tegen zijn zoon zei, terwijl hij hem vermaande: O mijn zoon, ken Allāh geen gelijke toe. (Aan Hem) gelijken toeschrijven, is waarlijk een ernstige onrechtvaardigheid.

En betreffende zijn ouders hebben Wij de mens bevolen – zijn moeder draagt hem met flauwte na flauwte en twee jaar wordt hij gespeend – en gezegd: Zeg dank aan Mij en aan jullie ouders. Tot Mij is de uiteindelijke komst.

En als zij zich inspannen om jou iets aan Mij gelijk te laten stellen waar jij geen kennis van hebt, gehoorzaam hen niet en blijf in deze wereld vriendschappelijk met hen omgaan, en volg de weg van degene die zich tot Mij keert; dan is jullie terugkeer tot Mij, en Ik zal jullie inlichten over wat jullie deden.

O mijn zoon, zelfs wanneer het het gewicht heeft van een korrel mosterdzaad, zelfs als het in een rots zit, of in de hemel of in de aarde, Allāh zal het onthullen. Waarlijk is Allāh de Kenner van subtiliteiten, Zich Bewust.

O mijn zoon, onderhoud het gebed en beveel het goede en verbied het kwade, en verdraag geduldig wat jou overkomt. Waarlijk is dit een zaak van grote vastberadenheid.

En draai jouw gelaat niet in minachting van de mensen af, en ga niet uitbundig door het land. Waarlijk houdt Allāh van geen enkel verwaande opschepper.

En volg bij jouw bezigheden de juiste weg en temper jouw stem. Waarlijk is de meest gehate stem het balken van ezels.

Surah Loeqmān 31:12-19


Recommended Posts